Xenonljus

Xenonljus

Xenonljus ger upp till 4 gånger mer ljus än en halogenlampa med samma effekt. Xenon finns i massa olika färgtemperaturer mellan 4300K och 12000K, samt färgade sken. Dock är det endast vitt upp till 4300K eller gult ljus som är godkänt halvljus för standardkörning i Sverige. Ljusbågen i en xenonlampa genererar stora mängder UV-ljus, men inget lämnar själva lampan. Ett UV-absorberande glasskikt ligger runt lampans bågrör, vilket är viktigt för att inte UV-känsliga komponenter i framlyktan skall skadas.

Den ljusbåge som genereras i xenonljuset är väsensskild från en äldre typ av halogenlampa eller motsvarande. Detta gör att även själva strålkastaren med reflektorer, optik och så vidare är specialkonstruerad.

Om Xenonlampan (HID-lampa)

HID betyder "high-intensity discharge" (högintensiv urladdning), en teknisk term på en ljusbåge och på den urladdning som förekommer i en båglampa. HID-lampor för bilar kallas oftast xenonlampa eller bi-xenonlampa eftersom lampan är fylld med xenongas. Xenongas används eftersom den minimerar lampans uppvärmningstid och ger maximalt med ljus snabbare än andra gaser. Xenonljus använder en metallhalidlampa som genererar mer ljus än sedvanliga wolfram- och halogenlampor.

Är xenonkonvertering lagligt?

Europeiska fordon med xenonljus skall enligt ECE-direktiv 48 vara försedda med typgodkända strålkastarrengörare, högtrycksspolning på glaset, samt automatisk nivåreglering av strålkastare. Detta direktiv har tillkommit för att säkerställa att mötande trafikanter inte i onödan besväras av det starka ljuset som xenonlampor avger. Svensk bilprovning godkänner inte eftermontage av xenonbelysning på halvljus eller dimljus.

Det finns dock vissa bilar från Volvo, V70/XC70/S60/S80 -05 -06 -07, och Volkswagen, Passat fr o m-04, som har samma strålkastar-utseende till halogenglödlampor som till xenonlampor, vilket gör att vissa eftermonterade xenonljus passerar obehindrat genom Svensk bilprovning.

Vad används ballasten till?

Xenonljus drivs inte med bilens vanliga nätspänning, utan erfordrar en ballast med antingen en extern eller intern tändare. Ballasten kontrollerar spänningen till lampan. När lamporna tänds ger ballasten en snabb pulserad spänning på flera tusen volt för att starta ljusbågen i lampan.

Återvinning av xenonlampor

Xenonljuslamptyperna D1R, D1S, D2R, D2S och 9500 innehåller tungmetallen kvicksilver. Detta gör att sådana lampor alltid skall lämnas till återvinningsstationer.

Nyare typer av xenonlampor, D3R, D3S, D4R, och D4S, innehåller inte kvicksilver men kan inte ersätta äldre lamptyper eftersom strålkastarna inte är gjorda för dessa.