Reklamation

Reklamation inom garantitiden

Om den aktuella produkten fortfarande har garanti kan du kontakta kundtjänst för att upprätta ett serviceärende.

Är felet visuellt synligt så vänligen skicka in en bild på felet till support@stylingwebben.se. Beroende på vilket typ av produkt det avser så kan det hända att du inte behöver returnera produkten för att få en ny.

Reklamationsrätt

(Gäller ej företag) För produkter utanför garanti-perioden men inom reklamationsrätten (3 år) ligger bevisbördan för att påvisa ursprungligt fel på konsumenten.

Retunerad produkt

Tänk på att ett funktionsfel skall reklameras inom skälig tid från det att du upptäckt felet. Du måste även kunna styrka ditt köp vid en reklamation, vi rekommenderar bifogande av kvitto.

Stylingwebben testar alla inlämnade produkter och gör en initial bedömning om vidare åtgärd.

Observera att en felsökningsavgift på 250 SEK kan komma att debiteras om:

  • Produkten konstateras som felfri
  • Kostnadsförslag för åtgärd som faller utanför garanti inte godkänts av kund
  • Felet faller utanför garantin p.g.a. handhavandefel eller annan felaktig hantering

Vid eventuell tvist följer Stylingwebben ARN:s rekommendationer.